Googologie Wikia
Advertisement

 Fast-growing hierarchy (rychle rostoucí hierarchie) je hierarchie pro určování přibližné velikosti čísel ordinálům α<μ funkcím fα:N→N. Pro velké ordinály α, roste velmi rychle. Kvůli její jednoduché a jasné definici, fast-growing hierarchy se používá pro určování přibližné velikosti velkých čísel.

Definice[]

  • f0(n)=n+1
  • fα+1(n)=fαn(n), kde fn značí iteraci funkce
  • fα(n)=fα[n](n) pouze pokud je α limitovaný ordinál[1]

Zdroje[]

Advertisement